lunes, 17 de enero de 2011

LA PSICOMOTRICITAT A INFANTIL

L’edat óptima per a l’aplicació de la psicomotricitat és de 0 a 6-7 anys, període en que el moviment és la via privilegiada de comunicació,de relació, d’aprenentatge i d’expressió del seu mon afectiu.El nen/a necessita moure’s per conèixer el seu cos i l’entorn.La psicomotricitat a través del cos (moviment,acció,relació) ajuda al nen/a a fer el seu procés de maduració i desenvolupament i facilita la capacitat de raonar i pensar.La sala de psicomotricitat és un lloc per la comunicació (verbal i no verbal).És un lloc on el material és molt atractiu (pilotes grans,petites,de colors vius,coixins de diferents formes ,mides i colors,matalassos…),és un lloc per viure el plaer.A la sala s’ha de facilitar que el nen conegui i descobreixi el seu cos,el contacte corporal amb els altres i els objectes.Això li facilitarà la percepció del seu esquema corporal(un dels objectius bàsics a l’etapa d’educació infantil).Al llarg del curs  els nens/es treballaran dos tipus de psicomotricitat:
 Dirigida: activitats programades per afavorir l’adquisició de competències motrius com l’equilibri,l’agilitat,la coordinació de moviments,nocions d’espai (davant, darrera,a sobre,a sota…) etc.
 Lliure: la mestra intervé a partir del que els nens expressen i de les necessitats de cada nen/a,però mai de forma directiva.El nen/a parteix del seu desig,és un moment de màxima expressió de sí mateix i del seu potencial motriu,comunicatiu i creatiu.Aquest joc lliure :
1-permet la diversió,el plaer i el benestar
2-estimula la creativitat,la comunicació i la fantasia
3-ajuda a resoldre conflictes i angoixes
4-ajuda a la maduració nerviosa
5- és font d’aprenentatge
6-el nen/a experimenta.explora,desenvolupa rols socials
7- permet l’acceptació de normes. 
 Durant aquestes sessions  els coixins  es converteixen pels nens i nenes en  cases, castells ,vaixells pirates, motos, cotxes,cavalls, piscines...Amb les robes es transformen en princeses i  princeps, castanyeres, mames, papes i fills, « supermans », «badmans », « espidermans »...

No hay comentarios:

Publicar un comentario